Selekční priority Svazu chovatelů normandského skotu

kongres_03.jpg

 

 

 

 

 

Aktualizované na členském shromáždění dne 8.7.2020

Pro čistokrevné šlechtění - N  (využití v dojných stádech)

1. konfigurace kapa kaseinu typu BB a beta kaseinu A2A2
2. kg bílkovin při vyšším % bílkoviny
3. vemena, končetiny
4. rusticita a konverze živin z objemné píce (plodnost, otužilost, snadnost porodů, odolnost)

Pro převodné křížení x H

1. heterozní potenciál pro složkovou a kaseinovou (BB, A2A2) produkci mléka
2. vysoká produkce především kg bílkovin
3. končetiny, jatečná hodnota býků
4. maternální plodnost a zdravotní odolnost pro zvýšení dlouhovýkonnosti

Pro převodné křížení x C

1. konfigurace kapa kaseinu typu BB a beta kaseinu A2A2
2. kg bílkovin při vyšší dojivosti
3. vemena pro roboty a kapacitní dojírny
4. končetiny, rámec, mramorování masa

Pro čistokrevné šlechtění N a křížení  (využití v masných stádech a chovech bez tržní produkce mléka)

1. maternální snadnost telení a celková rusticita (plodnost, otužilost a odolnost)
2. osvalení, rámec a jatečné parametry včetně jemného mramorování masa
3. končetiny a standartně složková a průměrná mléčná produkce
4. konverze živin z objemné píce (klidnost pro styk s ošetřovatelem a cizím teletem)