Přihláška do Svazu

Sazebník členských příspěvků členů Svazu chovatelů normandského skotu je nedílnou součástí Stanov Svazu chovatelů normandského skotu a byl schválen spolu se stanovami Svazu na členském shromáždění Svazu dne 8.7.2020. Příspěvky mají roční charakter. Jsou placeny každý kalendářní rok (leden), pro který si člen své členství předplácí. Členské příspěvky za kratší období roku se alikvotně nekrátí.

Přihlášku si můžete stáhnout (formulář přihlášky ve formátu PDF) nebo zaslat prostřednictvím vyplnění formuláře níže:

Formulář přihlášky:

Prohlašuji, že souhlasím s programem svazu, jeho stanovami i statutem. Dále beru na vědomí sazebník a řád plemenné knihy a souhlasím s výší členského příspěvku.