Normandský skot

Alternatiivní plemeno, ideální pro zemědělce produkující vlastní výrobky z mléka a masa! Velmi vhodné též pro eko či bio-systémy a spíše extenzivnější, nejlépe pastevní chovy. Využitelné i ke společnému ustájení se skotem strakatým a středně intenzivně chovaným skotem holštýnským. 

Aktuality

Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2016

Stav čistokrevných (oddíl A) zvířat zapsaných do PKN s ukončenými laktacemi se oproti předchozímu roku snížil o 16 ks. To bylo zapříčiněno především ukončením činnosti společnosti Agročas a výprodejem stáda nejen...

Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2015

 Stav čistokrevných (oddíl A) zvířat zapsaných do PKN s ukončenými laktacemi se oproti předchozímu roku zvýšil o 29 ks.  Celkově ale došlo ke zvýšení stavů zapsaných do plemenné knihy jen o...

Vyhodnocení šlechtitelského programu normandského skotu za rok 2014

Stav plnokrevných zvířat zapsaných do PKN s ukončenými laktacemi se oproti předchozímu roku zvýšil o 15 ks. O dalších 23 ks narostl stav dojících plemenic (původně především holštýnských, nyní převážně s podílem...