Orgány Svazu chovatelů normandského skotu

 

Personální obsazení orgánů Svazu chovatelů normandského skotu.

 

Rada Svazu

p. Petr Zaoral, předseda
p. Milan Navrátil, místopředseda pro hospodaření a správu
Ing. Jan Zámečník, místopředseda pro šlechtění a propagaci
Ing. Václav Štecher
Ing. Josef Bicek
p. Milan Novotný
p. Roman Klouza

Revizní komise

Ing. Petr Baštář, předseda
Ing. Petr Šedivý, místopředseda
Ing. Jaroslav Dolák

Rozhodčí komise

Ing. František Zavadil, předseda
Ing. Petr Baštář, místopředseda
Ing. Jan Zámečník

Rada plemenné knihy

Ing. Jan Zámečník, předseda
Ing. Jaroslav Veber, místopředseda
p. Roman Klouza
Ing. Štěpán Mikulenčák
Ing. Marie Koňariková

Šlechtitelská komise

Ing. František Zavadil, předseda
p. Milan Novotný, místopředseda
p. Petr Zaoral
Ing. Josef Bicek
p. Petr Hanus

Bonitéři svazu

Ing. Jan Zámečník - 603 515 971, šéf bonitérů
p. Zdeněk Leitkep - 606 680 340
p. Milan Navrátil - 606 713 203